Авторське право

© Авторське право 2005-2024. Всі права захищені.

Текст, зображення, графіка, звук, анімація і відео, а також їх розташування на веб-сайтах QATestLab захищені авторським правом та іншими комерційними правами. Зміст цих веб-сайтів не може бути скопійовано, поширено, змінено або надано третім особам у комерційних цілях. Деякі веб-сайти QATestLab також містять зображення, захищені авторськими правами третіх осіб.

Товарні знаки

Якщо не вказано інше, усі товарні знаки на веб-сайтах QATestLab захищені законом про товарні знаки. Це стосується, зокрема, товарних знаків QATestLab, друкованих знаків, логотипів і емблем компанії. Знаки і елементи дизайну, які використовуються на наших сайтах, є інтелектуальною власністю QATestLab.

Ліцензійна примітка

Інтелектуальна власність, що міститься на веб-сайті QATestLab, наприклад патенти, знаки та авторські права захищені. Цей веб-сайт не надає ліцензію на використання інтелектуальної власності QATestLab або третіх осіб.